Groeten uit Lent

Lent, net over de waalbrug bij Nijmegen, is onderdeel van een nationaal ruimtelijk plan zoals veel dorpen in Nederland. De nieuwe uitbreidingslocatie kon Nijmegen alleen maar buiten haar eigen gemeentegrenzen realiseren. De zogeheten Waalsprong moet 12 duizend woningen opleveren en loopt van 1996 en moet rond 2030 afgerond zijn.Tussendoor kwam er ook nog een Rijksbesluit die voorrang moest krijgen:‘Ruimte voor de Rivier’. Voor Lent betekende dat een enorme verbouwing doordat er een nevengeul is aangelegd waar veel woningen voor gesloopt moesten worden. De nevengeul is in 2015 opgeleverd.

Ik heb een overzichtstentoonstelling op 10 locaties in Lent gerealiseerd en een glossy magazine. Doordat ik de adverteerders in het magazine heb geportretteerd worden ze onderdeel van het magazine.De adverteerders zijn ook vaak expositie locaties en hun portretten worden geëxposeerd op andere locaties als waar ik ze heb gemaakt.

Dit magazine gaat over verandering, de constante verandering, de tijd en de melancholie die dat oproept. Het gaat over mijn wereld, zoals iedereen een wereld heeft. Dit magazine gaat over verbinding en naastenliefde, grote thema’s voor een klein agrarisch dorp dat is veranderd in een hip stadsdeel van Nijmegen.

Dit magazine kan voor € 12,50 besteld worden via deze pagina.
Een voorbeeld is te zien via ISSUU

De expositie is gratis te bezoeken t/m 16 januari 2023.

Groeten vanuit Lent,
Paul Breuker